ข่าวกิจกรรม

จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรตำบลเพื่อสร้างกลุ่มอาชีพสู่การเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปี2560 (โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม)
                 สภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย  มอบหมายให้สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดสุโขทัย จัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรตำบล เพื่อสร้างกลุ่มอาชีพสู่การเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปี2560 (โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม) เพื่อสร้างและพัฒนากลุ่มอาชีพระดับตำบลของเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ให้เกิดความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถพึ่งพาตนเองได้ เพื่อชี้แจงและ    จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรอย่างน้อยตำบลละ 1 กลุ่ม ดังนี้

          วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม อบต.น้ำขุม ต.น้ำขุม อ.ศรีนคร

          วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม อบต.ทับผึ้ง ต.ทับผึ้ง อ.ศรีสำโรง

          วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม อบต.บ้านหลุม ต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย

          วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 ฌ อาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 4 ต.โตนด อ.คีรีมาศ

          วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม อบต.กง ตำบลกง อ.กงไกรลาศ

          วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม อบต.สารจิตร ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย

          วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม อบต.บ้านด่าน ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่านลานหอย

          วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม อบต.ทุ่งเสลี่ยม ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 21 สิงหาคม 2560