ข่าวกิจกรรม

จัดโครงการยุวเกษตรกรและทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่
          นายเรืองเดช สุขสมบูรณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายกฤตวิทย์ สวัสดิ์มงคล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย และนางสาววัลลภัทร สุริยะลังกา หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการยุวเกษตรกรและทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่  เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการทำการเกษตร ของกลุ่มคนกล้าคืนถิ่นและสัมมาชีพต้นแบบสู่นักเรียนในสถานศึกษา   อีกทั้งยังให้นักเรียนในสถานศึกษาได้มีความรู้ด้านการเกษตร สามารถช่วยงานในครอบครัวหรือยึดถือเป็นอาชีพต่อไปได้ในอนาคต ณ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

ในวันพฤหัสบดีที่  6  กรกฎาคม  2560

ในวันพฤหัสบดีที่  13  กรกฎาคม  2560

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 21 สิงหาคม 2560