ข่าวกิจกรรม

ร่วมประชุมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)
           นายเรืองเดช สุขสมบูรณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้  นายกฤตวิทย์  สวัสดิ์มงคล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) โดยมีบทบาทหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาทั้งชุมชนเมือง และชนบท โดยมีแนวทางสำคัญให้องค์กรชุมชนเป็นหลัก โดยมีภารกิจสำคัญในการสร้างการยอมรับของเครือข่ายองค์กรชุมชน ให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ   ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย 

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 21 สิงหาคม 2560