ข่าวกิจกรรม

ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ำ”
              นายกฤตวิทย์ สวัสดิ์มงคล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย และนายพฤทธิ์พงค์ สิริทรัพย์มหาศาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายธรรมนูญ นามวิจิตร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ำ” เพื่อการวางแผนและการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรประจำจังหวัดที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคเหนือได้เข้าร่วมโครงการ และดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ด้านการเกษตรและข้อมูลด้านการบริหารจัดการน้ำ ในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ  ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง  ศาลากลางจังหวัดลำปาง 

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 21 สิงหาคม 2560