ข่าวกิจกรรม

เข้าร่วมประชุมระเบียงเศรษฐกิจนานาชาติ Phetchabun THE 3rd GATEWAY OF LIMEC(เมียนมาร์ ไทย ลาว )
            นายเรืองเดช สุขสมบูรณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัยมอบหมายให้ นายวิชิต ดีหนอรองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย คนที่ 1 นายมินโพธิ์แก้ว และนายศักดิ์ชาย ปัดทุม สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายกฤตวิทย์ สวัสดิ์มงคล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมงาน  โดยนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย ครั้งที่ 3 Phetchabun The 3rd GATEWAY OF LIMEC TO GREEN TOURISM and AGRO INDUSTRY” (เมียนมาร์ ไทย ลาว) หรือ เพชรบูรณ์ : ประตูที่ 3 แห่ง LIMEC สู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเกษตรอุตสาหกรรม ที่จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม 5จังหวัดภาคเหนือตอนล่างประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดตาก จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน พ.ศ 2560 ณ หอประชุมหมื่นจงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 13 กรกฎาคม 2560