ข่าวกิจกรรม

การประชุมพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัยครั้งที่ 6/๒๕60
                  นายกฤตวิทย์ สวัสดิ์มงคล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ประชุมพนักงาน/เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ประจำเดือน มิถุนายน ครั้งที่ 6/๒๕60 ในวันศุกร์ที่   30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย เพื่อชี้แจง มอบหมายงาน และชี้แจง  แนวทางการขับเคลื่อนงาน ตามนโยบายของสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย และงานตามยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน ในรอบเดือนที่ผ่านมา ตลอดจนมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบงานให้แก่พนักงานที่ได้รับมอบหมาย

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 13 กรกฎาคม 2560