ข่าวกิจกรรม

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ฯเชิญร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้
                นายเรืองเดช สุขสมบูรณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายนเรศ แก้วมณี สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย และนายกฤตวิทย์ สวัสดิ์มงคล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นางสาววัลลภัทร สุริยะลังกา หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ร่วมเป็นวิทยากรให้กับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้  ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล หมู่ 5 ตำบลคลองยาง  อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 13 กรกฎาคม 2560