ข่าวกิจกรรม

ชี้แจงเกษตรกรในการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมเรื่องข้าวหอมนิล
                นายเรืองเดช สุขสมบูรณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้  นายกฤตวิทย์  สวัสดิ์มงคล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย และนางสาววัลลภัทร  สุริยะลังกา หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม  พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ได้ติดต่อเกษตรกรที่เข้ามาร้องทุกข์ในเรื่องการขายข้าวหอมนิลแล้วไม่ได้เงิน ว่าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย  ประสานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ให้แจ้งเกษตรกรที่มีปัญหาข้าวหอมนิลแล้วไม่ได้เงิน ฟังคำชี้แจงขั้นตอนดำเนินการฟ้องร้องผู้ประกอบการค้าข้าว พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารและหลังฐานเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย 

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 13 กรกฎาคม 2560