ข่าวกิจกรรม

ประชุม “คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอฯ”ครั้งที่ 1/2560 จังหวัดสุโขทัย
                นายเรืองเดช สุขสมบูรณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายกฤตวิทย์ สวัสดิ์มงคล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย นางสาววัลลภัทร สุริยะลังกา หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม และนางสาววรรณเพ็ญ บัวเผื่อน เจ้าพนักงานธุรการ พร้อมทั้งพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย จัดประชุม “คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอฯ”ในครั้งที่ 1/2560 จังหวัดสุโขทัย  ดังรายละเอียดตามนี้

วันศุกร์ที่  23  มิถุนายน 2560   ณ ที่ทำการชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก           

วันศุกร์ที่  23  มิถุนายน 2560   ณ ที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ อำเภอกงไกรลาศ

วันอาทิตย์ที่  25  มิถุนายน  2560 ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งเสลี่ยม

วันอาทิตย์ที่  25  มิถุนายน  2560 ณ  ที่ทำการประธานคณะผู้ปฏิบัติงานฯ อำเภอเมืองสุโขทัย

วันจันทร์ที่  26  มิถุนายน  2560 ณ  ที่ว่าการอำเภอคีรีมาศ  อำเภอคีรีมาศ

วันจันทร์ที่  26  มิถุนายน  2560 ณ  ที่ทำการประธานคณะผู้ปฏิบัติงานฯ  อำเภอศรีสำโรง

วันพุธที่  28  มิถุนายน  2560 ณ  ที่ทำการประธานคณะผู้ปฏิบัติงานฯ  อำเภอศรีสัชนาลัย

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 13 กรกฎาคม 2560