ข่าวกิจกรรม

การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 3/2560
                   นายเรืองเดช สุขสมบรูณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด ได้มอบหมายให้สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดสุโขทัย จัดให้มีการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่3/2560 ในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน ๒๕60ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย และพิจารณาเรื่อง

                   - ปรับแผนปฏิบัติงาน/โอนงบประมาณเพื่อดำเนินการประชุมคณะทำงานดำเนินกิจการสภาและขับเคลื่อนงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย

                   - ขออนุมัติในหลักการเพื่อให้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัยพิจารณาปรับแผนปฏิบัติงาน และโอนงบประมาณประจำปี 2560 ในการขับเคลื่อนกิจการงานสภาฯให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

                   - การบูรณาการร่วมกับพัฒนาชุมชน จัดตลาดไทยช่วยไทยฯ บริเวณด้านหน้าสำนักงานสภาฯ

                   - สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ขออนุญาตใช้พื้นที่ดำเนินโครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 15.00-20.00 น.โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2560

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 13 กรกฎาคม 2560