ข่าวกิจกรรม

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุโขทัย
                นายเรืองเดช สุขสมบรูณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายกฤตวิทย์  สวัสดิ์มงคล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย  เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุโขทัย  โดยมี นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอทุกอำเภอ ของจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วม ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 เพื่อชี้แจงข้อราชการ   ในการปฏิบัติงาน ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอ ผู้บังคับการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถาบันการศึกษา ผู้นำองค์กรเอกชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง   เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5     ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 13 มีถุนายน 2560