ข่าวกิจกรรม

เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up)ปี 2560
                นายเรืองเดช สุขสมบูรณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายกฤตวิทย์ สวัสดิ์มงคล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นางสาววัลลภัทร สุริยะลังกา หัวหน้าส่วนขับเคลื่อน และการมีส่วนร่วม พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ประสานงานกับเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรที่มีความสนใจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up)ปี 2560 โดยมีสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.)ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)และกรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) จัดพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up)ปี 2560 เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 ดังนี้

                หน่วยดำเนินการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์

                                - ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2560 และ วันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2650 จำนวน  26  คน

                หน่วยดำเนินการ SMI

                                - ระหว่างวันที่ 23 – 26 พฤษภาคม 2560 จำนวน  48  คน 

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 13 มีถุนายน 2560