ข่าวกิจกรรม

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ ด้านจัดการฟาร์ม
                  นายเรืองเดช สุขสมบูรณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ นายกฤตวิทย์         สวัสดิ์มงคล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางสาววัลลภัทร สุริยะลังกา หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ ด้านจัดการฟาร์ม โครงการเสริมสร้างยุวเกษตรและทายาทเกษตรกร เพื่อสนับสนุนผู้ที่สนใจในการทำการเกษตร ให้ได้รับความรู้และเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และการจัดการฟาร์มยึดถือเป็นอาชีพหลักเพิ่มมากขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่  27  เมษายน  2560  ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 17 พฤษภาคม 2560